Omstridt vedlikehold og service holder bilen din i god stand

På samme måte som med mange ting, jo bedre tar du vare på dem, jo ​​lenger varer de. Med biler er det ikke bare å få bilen til å vare lenger, men også for å sørge for at du kan kjøre trygt med den. En bil som ikke blir betjent eller vedlikeholdt kan være utrygg å kjøre med fare for din og andres sikkerhet. Dette er den viktigste grunnen til at du trenger å forsikre deg om at bilen din er i god stand. Det er heller ikke bare bilen, dekkene må også repareres og vedlikeholdes.

Du må kontrollere at bremsene fungerer som de skal, at dekkene er i god stand med en mønsterdybde over 4mm, slik at de fremdeles har tilstrekkelige egenskaper som kort bremseavstand og gode våte egenskaper. Risikoen for vannplaning øker også hvis du har slitt dekk. For vinterdekkene kan disse effektene være enda mer drastiske ettersom grepet er så viktig for å forbli på veien og ut av ulykker.

Bruksverdien av bilen påvirkes hvis bilen ikke er i god stand eller hvis du har unnlatt å betjene bilen. Bilens servicemanual skal fylles ut på riktig måte av en autorisert verksted, og alle angitte anledninger for bilservice skal ha blitt fulgt. Hvis dette ikke er tilfelle, vil kanskje ikke kjøperen kjøpe bilen eller be om rabatt. Bilens verdi versus en bil som er vedlikeholdt og reparert, vil være lavere. Dette er en god økonomisk grunn til å gjøre det, men sikkerhetsaspektet bør være hovedårsaken til å ta vare på bilen ordentlig.

Å ha verkstedet utføre en konditionstest på bilen din kan være en enkel måte å sjekke om bilen er i god stand og finne ut hva som må adresseres for å gjenopprette den til god stand. Siden de sjekker hovedfunksjonene i bilen, inkludert støtdempere, bremser og dekk, trenger du ikke å sjekke hvert enkelt produkt individuelt. Det er også verdt å gjøre en tilstandstest før du selger bilen, slik at den potensielle kjøperen kan få en uttalelse fra verksted som indikerer bilens tilstand.

For mer informasjon om bilvedlikehold, besøk: https://vianor.no/