Beste tilnærming for å takle havplanlegging

Hvis du forstår hva som skjer når du opplever vannplaning, er det ganske enkelt å finne ut hvordan du kan bekjempe det. Fenomenet skjer når du har vann på veibanen og dekk ikke klarer å skyve vannlaget til siden, slik at dekket kan forbli i kontakt med veibanen. Dette skjer for det meste når du har sommerdekk på bilen og under kraftige sommerregn eller deretter under kraftige høst tordenvær.

Dekkens evne til å skyve vannet til sidene eller å kunne lagre det i sporene på slitebanen avhenger av noen få faktorer. Hastighet er en viktig faktor, som med en høyere hastighet vil du ha mindre tid til å skyve den til siden, noe som påvirker strømningsegenskapene til sporene. En annen viktig faktor er den gjenværende slitedybden, der jo mer spordybde du har, desto mer vann kan du kanalisere til sidene. Du har også kvaliteten på dekkene, der dekk av høy kvalitet vil ha mer spesielle tillegg for å redusere risikoen for vannplaning, dette vil være forskjellige måter å dytte vannet mer effektivt til sidene, samt forbedre strømmen i sporene, som kan oppnås med polerte spor.

Dekktrykket vil også påvirke kjøreegenskapene dine under våte forhold. Så ved å sjekke dekktrykket og mønsterdybde og sørge for at dekkene er i god stand, kan du forsikre deg om at du reduserer risikoen for vannplaning. Du må også justere hastigheten din etter forholdene, samt investere i sommerdekk av høy kvalitet som har gode våte egenskaper.

Gode ​​sommerdekk må ha gode våte egenskaper for også å kunne ha kort bremseavstand og god kontroll under både våte og tørre forhold. Så når du først har investert i et godt sett, må du vedlikeholde dem ordentlig og kontrollere dem visuelt, sjekke dekktrykket og deretter overvåke mønsterdybde, slik at du vet om tidspunktet for et dekkskifte. Når du stopper på bensinstasjonen, bør du foreta en visuell sjekk og ukentlig sjekke dekktrykket, mens du bør måle slitedybden minst annenhver måned, slik at du har god forståelse for når du trenger å kjøpe et nytt sett.

For mer informasjon om sommerdekk av høy kvalitet, besøk: https://vianor.no/